Kultura człowiekowi nie jest obca. Mianowicie każdego dnia korzysta się z przekazu informacji, relaksu, na przykład telewizja czy Internet. Film jest znany, ludzie potrafią godzinami przesiadywać przed ekranem i obserwować fikcyjne historię. Jest to coś w rodzaju pomocy, ludzie mogą odciąć się od chaosu życiowego, poznać kłopoty innych z dystansem. Niektóre produkcję potrafią być naprawdę pouczające, przedstawiające prawdziwie problemy o których człowiek nie zdaję sobie w ogóle sprawy. Nowoczesność pozwala na obiektywizm, obserwację wielu aspektów. Ciężko wyobrazić sobie funkcjonowanie bez tego rodzaju przyjemności, człowiek na pewno nie wiedziałby co ze sobą zrobić. Nagle wszystko znika, nie ma radia, kina, bez wątpienia nastąpiło by wielkie zamieszanie. Ważne, aby społeczeństwo doceniało to co teraz jest dostępne, kiedyś nie można było sobie pozwolić na takie atrakcję. Jeśli będzie się pielęgnowało powyższe sukcesy można liczyć na jeszcze szerszy rozwój. Jest jeszcze wiele pomysłów zarówno na film jak i muzykę.

Sztuka wymaga od człowieka zaangażowania i ciężkiej pracy. Zainteresowanie nie bierze się z byle powodów, potrzebne jest zaskoczenie, społeczeństwo musi być zaskoczone. Dawniej może łatwiej było zdobyć frekwencję, teraz oprócz pomysłów niezbędny jest nowoczesny sprzęt do tak zwanych efektów specjalnych. Zarówno film jak i sama muzyka prosperują na wyśmienitym poziomie, ciągle się słyszy o nowych produkcjach. Nic dziwnego, mowa tu o dużych pieniądzach, jeśli jest sukces majątek gwarantowany. Oczywiście jeśli ktoś zajmuję się sztuką dla pieniędzy raczej nie powinien mieć nadziei, że cokolwiek się uda. Żeby dojść na szczyt, trzeba przede wszystkim kochać to co się robi, być temu oddanym a nie kierować się korzyściami. Nie jest łatwo o popularność, jednak jest to możliwe, człowiek powinien być po prostu sobą. Ludzie są stworzeni do bycia obserwatorami, słuchaczami jak również twórcami. W wielu drzemię wielki talent tylko trzeba do tego dorosnąć, aby wycisnąć z niego dokładnie wszystkie soki.

Każda społeczność złożona jest z wielu ludzi wchodzących w jej skład. Społeczność państwa to już zazwyczaj ogromna masa ludzi. Przy takiej ilości zróżnicowanie preferencji, co do niemal każdej dziedziny życia jest absolutnie naturalne i wręcz niemożliwe do uniknięcia. To zresztą powoduje, że życie jest ciekawe i ciągle zaskakujące. To też sprawia, że telewizje muszą dostosowywać swoje programy do bardzo różnych, często sprzecznych gustów. A jeśli musza dokonywać wyborów pomiędzy nadawaniem programów dobrych jakościowo, ale trudnych, a pomiędzy programami lekkimi w treści i odbiorze, to nie co się dziwić, że zazwyczaj wybierają te łatwiejsze. Bo ludzie wolą takie. I tu też nie ma co się na to denerwować, co jest częstym tematem wielu dyskusji, jak to ludzie marnotrawią swój czas na oglądanie rzeczy, który często już następnego dnia nie będą pamiętać. Że kultura, sztuka itp. przegrywają z reality show, teleturniejami czy komediami wątpliwej jakości. Dzieje się tak, bo większość ludzi wracając do domu po ciężkim dniu pracy, nie ma siły każdego dnia skupić się na zobaczeniu czegoś ambitnego. Film, w którym dużo się dzieje, jest prosta, nieskomplikowana akcja, czy komedia, pełna nawet niewybrednych żartów jest w takim stanie zmęczenia o wiele lepiej przyswajana. Czy np. muzyka, będąca nieodłączną częścią wielu programów rozrywkowych. A nawet będąc często głównym motywem przewodnim rozmaitych show.

Sztuka zawsze zajmowała ważne miejsce w kulturach wielu krajów, również w Polsce zawsze miała ważne miejsce i cieszyła się dość dużym zainteresowaniem. Oczywiście dzisiaj mamy już do czynienia z zupełnie inną kulturą oraz sztuką. W poprzednich wiekach bardzo ważne znaczenie zajmowała na przykład sztuka impresjonistyczna czy klasycystyczna, dzisiaj natomiast możemy już mówić o sztuce nowoczesnej, niekiedy przełamującej wszelkiego rodzaju konwenanse. Obecnie sztuka nowoczesna jest dość popularna i możemy się z nią zetknąć już nie tylko w różnego rodzaju galeriach sztuki, w których organizowane są wystawy na dany temat. Coraz częściej organizuje się również różnego rodzaju pokazy oraz przedstawienia, podczas których również możemy zetkną się z tego rodzaju sztuką. Oczywiście sztuka nowoczesna rządzi się swoimi prawami, często więc bywa zaskakująca dla odbiorców, oryginalna oraz niebanalna. Sztuka nowoczesna wywołuje również sporo emocji oraz kontrowersji, dlatego wciąż nie jest doceniana przez wszystkich z nas.

Udając się do kina ma się okazję wyboru różnych seansów filmowych. Z pewnością dobrze jest wziąć pod uwagę odpowiednie gatunki filmowe, które być może mogą nam bardziej lub mniej się podobać. Filmowe adaptacje to kwestia wyznaczeni tematyki, natomiast kino akcji podobać może się bardziej lub mniej ze względu na prezentowany czas. Wiadome jest bardzo ogólnie, że filmy typu science-fiction są ogólnie dobrze dopasowane. Niektórzy w kinie wybierają jedynie komedie, tym bardziej w oparciu o problematykę młodzieży. Są oczywiście całkiem ciekawe propozycje filmowe także względem romansów, komedii romantycznych czy dramatów w oparciu o wielka miłość. Czasami zdecydowanie więcej można dowiedzieć się z recenzji filmowych, aby móc zdecydować się na odpowiedni film, na który warto pójść. Bywa, że osoby nie potrafią zaplanować sobie tygodnia, jeśli nie uwzględnią w nim wypadu do kina, na nowoczesne filmy. Horror czy thriller to także bardzo istotne elementy filmów kinowych, które cieszą się dużą popularnością.

W świecie, gdzie komputeryzacja znacząco zmieniła postać rzeczy trudno jest uwzględnić dawniej prezentowane sposoby na wyrażenie siebie. Tak też powoli odchodzi kunszt i kult książki, które niegdyś była najciekawszym sposobem na prezentowanie ciekawych opowiadań, przejmujących dramatów, czy komedii w najlepszym stylu. Dziś książki oczywiście są stosowne, jeśli tylko trzeba. W szkołach lektury są przerabiane, ale o zapale ich czytania można niewiele powiedzieć. Wszystko zmierza ku łatwiejszemu życiu, dlatego książka, jest raczej elementem, który zawadza niż daje satysfakcję, oczywiście znajdą się tacy, którzy chętnie spędzają swoje chwile z książką, jednak ten rodzaj sztuki bardziej zostaje zastąpiony aranżacjami filmowymi, które są chętniej wybierane zwłaszcza przez młodsze pokolenia. Jak najbardziej literatura jest kwestią upodobań. Osoby, którym nie przeszkadza wielostronicowa powieść, zawarta w książce mogą podziwiać ją przychodząc do bibliotek, które bądź, co bądź jeszcze prosperują.

To jedynie pie­niądze i władza tych, którzy decydują o każdym aspekcie życia danej społeczności nadały im glorię nieprzemijalności: j „Cudowna potęga sztuki. Potomność pozna tylko groźną twarz, wspaniały gest i zaczerwienione oczy byka u tego mężczyzny z piskliwym głosem.” A więc Galeria Bouville jest kłamstwem: to co się w niej podziwia jest po prostu inną — bardziej wysublimowaną przez działanie artystów — formą faktyezności, z tą tylko róż­nicą, że jest ona uformowana przez historię i jej image, którą klasy rządzące chciałyby po sobie pozostawić. Temu samemu celowi służą np.: obiekty sakralne czy też budowle publicz­nej użyteczności. Ojciec duchowy Bouville panuje nadal nie­podzielnie nad miastem, a jego posąg wzbudzał lęk i grozę ówczesnych mieszkańców portu.

Obecność fortepianu d siedzącego przy nim wykonawcy skupia uwagę publiczności, a przedłużające się oczekiwanie na początek występu (który faktycznie nigdy nie nastąpi) jest źródłem nerwowej reakcji, której objawy -akustyczne tworzą jedyną warstwę brzmieniową utworu. Po- .dobny efekt — tyle że bez muzycznych rekwizytów — osiąg­nął Gyorgi Ligeti siedząc bez słowa w czasie.wykładu, który miał wygłosić, czym sprowokował burzliwą reakcję niedosz­łych słuchaczy, określoną potem przez Ligetiego jako produkcja muzyczna. W obu przypadkach artyści zamanifestowali swą wolę przekazania odbiorcom obowiązku wykonania zaprojektowa­nego zdarzenia muzycznego, pozostawiając sobie jedynie funk­cję stymulującą.

Repertuar efektów, po które sięgają twórcy, staje się prak­tycznie nieograniczony. Generatorem akustycznym może być np. rower, którego ..błotniki pocierane smyczkiem wydają dźwięki słyszane dzięki wzmocnieniu, a szprychy produkują *- zależnie od szybkości obrotu kola — bądź pojedyncze impul­sy perkusyjne, bądź też ciągłe brzmienia. Trzask łamanych patyków , lub makaronu, bulgotanie wody w czajniku, zgrzyt pocieranego szkła, szum wody przepływającej w rurze, dźwię­czenie blachy, to tylko niektóre przykłady stosowanych środ­ków. Wykonanie Paper Musie Beniamina Pettersona polega na darciu wielkich płacht papieru. Partytura Pas de ciną Kagela poleca, aby realizatorzy spacerując po podium pokry­tym różnymi materiałami wystukiwali laskami rytmy. La Monte Young projektuje Poemat na stoły i krzesła jako zda­rzenie wywołane przesuwaniem sprzętów (niekoniecznie tych, które wymienione są w tytule). Z pomocą aparatury elektro­nicznej sięga się też w rejony niedostępne słuchowi: Alvin Lucier umieszczając elektrody na czaszce „wykonawcy prze­kształca fale ‘mózgowe w słyszalne brzmienia.

Potoczne zjawiska brzmieniowe mogą być również wy­korzystane w trakcie publicznego wykonywania utworu. Duet gitarzystów Bruck—Ross wykonując Montage Mauricio Kagela i  stosował (obok różnorodnych instrumentów muzycznych) takie przedmioty, jak-puszka z wodą, do której wrzucane były ka­mienie; jarmarczne ptaszki, które kręcone na sznurku wyda­wały świergot i szum; balon skrzeczący przy nadmuchiwaniu;kawałki drewna; elektryczny wiatraczek pobudzający swymi   śmigłami drgania różnych przedmiotów itd. Warstwa brzmie­niowa wzbogacona została ponadto takimi efektami, jak kle­panie się po twarzy z jednoczesnymi zmianami objętości jamy I    ustnej, gra na grzebieniu, westchnienia, nieartykułowane  okrzyki…

Podobne właściwości posiada Symphony pour un homme seul Schaeffera i Henry’ego, w której fortepianowe sekwencje potraktowane zostały jako uzupełnie­nie odgłosów codzienności. Fragmenty muzyki pojawiają się w kompozycji Cage’a Williams Mix, będącej również przy­kładem montażu nagranych na taśmę efektów, ale prezentu- jąeej inny sposób ich organizacji. Materiałem są tu krótkie odcinki audycji radiowych (zarówno słownych, jak i muzycz­nych) oraz szumy- i zakłócenia emisji. Utwór sprawia wraże­nie bezwładnego manipulowania potencjometrem zakresu skali* Efekt ten osiągnięty jest na drodze zestawienia fonogramów w oparciu o mechanizm losowy wyznaczający kolejność od­cinków taśmy,, ich długość, kierunek przesuwu itd.

Sposoby wykorzystania tej materii można ująć w trzy główne typy: 1) potoczne zjawiska brzmieniowe rejestrowane są na taśmie magnetofonowej i tak przygotowane tworzywo poddane zostaje obróbce kompozycyjnej; 2) do estradowego wykonania wykorzystuje się przedmioty nie należące do tra­dycyjnego instrumentarium; 3) podejmuje się działania w ist­niejącym pejzażu dźwiękowym.Metody wewnętrznej organizacji użytej materii mogą na­wiązywać do ogólniejszych sposobów postępowania twórczego bądź też być wywodzone ze specyficznych właściwości two­rzywa, a zwłaszcza ze sposobu jego istnienia. Jako najbardziej charakterystyczne metody możemy wymienić:   1)    słuchową ocenę walorów brzmieniowych i zestawianie ich według za­sady podobieństwa, stopniowych przemian, dopełniania, kon­trastowania itp.; 2) przypadkowe zestawianie obiektów brzmie­niowych przy pomocy różnych metod losowania; 3) tworzenie partytury działań, w których użyte będą określanego rodzaju źródła dźwięku.

To, co pozamuzyczne, stanowiło bądź nurt ukryty (np. ekspresyjne kształtowanie aspektów utworu), bądź też akcydentalny bagaż treściowy (programowe założenia muzyki), a podlegając dys­cyplinie artystycznej poddawane było głębokiemu przekształ­ceniu. Przemiany w zakresie tworzywa muzycznego i metod jego organizacji, jakie obserwujemy w naszym stuleciu, skłoniły twórców do zainteresowania się nieartystycznymi zjawiskami brzmieniowymi. Muzyka (a ściślej biorąc — pewne jej nurty) wykracza tym samym poza sztuczną — specjalnie dla niej wytwarzaną audiosferę i powraca w obszar codzienności aku­stycznej.

„Nie sądźmy, aby życie takie, jakim dzisiaj jest, lub ta- | kie, jakim je uczyniono, zawierało szczególnie wiele przed- :    miotów podniosłości i egzaltacji”— pisze Antonin Artaud, który uważa, że sztuka, zwłaszcza teatr, winna być sprawczynią swoistej katharsis. Oczyszczenia z. ni jakości, bezsensowności codziennego życia. „Dla Artauda codzienne życie jest ‘spa­niem’, snem, dlatego należy się z jawy obudzić — w marze­nie senne”.Codzienność w sztuce , jako temat i tworzywo. występuje równolegle z poszukiwaniem niecodzienności, podniosłości, świę­tości. Najczęściej jednak jest ona przekształcana artystycznie, zmieniana zgodnie z wizją twórcy. Dopiero ready-mades i sztu­ka minimalna przejmują ten temat i tworzywo dosłownie, bez przekształceń i zniekształceń. Chodzi wówczas o zatarcie gra­nicy, o wejście sztuki w codzienność tak jak ona wchodzi w sztukę, być może z nadzieją na pokonanie jej podstępem.